Kde nájdem PaB?

Pivá Pálffy Brauerei – PaB vám načapujeme priamo z tanku
na nádvorí Kaštieľa Pálffy vo Svätom Jure, alebo v Beercar-e spolu s Habsburgovcami na každom cool festivale.

Menu