O našom PaB-e

Vychutnajte si pravé osvieženie v podobe kvalitných, remeselne
spracovaných pív z Kaštieľa Pálffy vo Svätom Jure, kde sa pivo
vyrábalo, skladovalo a čapovalo už v dávnej histórii.

Habsburgovci v PaB-e alebo v [pub] e ?

V Kaštieli Pálffy vo Svätom Jure vernosť Habsburgovcom pripomína salónik pomenovaný podľa tohto panovníckeho rodu. Práve v tomto salóniku môžete obdivovať originálne portréty predstaviteľov spomínaného rodu, panovníkov Rakúsko-Uhorska. My sme ich symbolicky pozvali na návštevu nášho pivovaru, aby ochutnali naše remeselné pivo. Do Pab-u / [pub]u prijali pozvanie viacerí.
Naše pivo im chutí! Každý z nich si vybral jedno, ktorému sa stal krstným rodičom. Nás to nesmierne teší a veríme, že tak, ako im pivo chutilo, rovnako bude chutiť aj vám!

Nuž teda : Vitajte, milí Habsburgovci v PaB-e / [pub] e! Na zdravie!

Náš pivovar Pálffy Brauerei (PaB ) sa vracia k tejto tradícii a nadväzuje na ňu varením viacerých typov remeselného piva. Rod Pálffyovcov bol vždy verný habsburským panovníkom. Ich rod charakterizuje heslo Pro rege et patria – Pre kráľa a krajinu. Toto heslo sa stalo aj súčasťou loga nášho pivovaru, lebo naše pivo varíme pre všetkých a obstojí aj na kráľovskom stole. Keďže sa náš pivovar nachádza priamo v Kaštieli Pálffy vo Svätom Jure, nemohli sme ho nazvať inak ako Pálffy Brauerei, v skratke PaB. Nakoniec, znie to ako [pub], a preto PaB musíš nájsť v každom dobrom [pub] e.

Novinky z PaB-u

Menu